NYHEDER

Internationalt projekt om håndtering af traume

Marts, 2021

I Streetmanagerforeningen deltager vi til og med foråret 2022 i det internationale Erasmus + støttede projekt, Trauma Healing and Community Resilience Development. Her lærer vi sammen med andre organisationer, der også arbejder med unge, at håndtere sekundær traumatisk stress.
Det er enorm spændende og lærerigt, og vi glæder os til de kommende workshops.
Læs mere om projektet og de deltagende organisationer på Feminenza International – Volunteer-based NGO’s hjemmeside:

Streetmanager gentager valg-succesen i Ryparken

Torsdag d. 16 maj var streetmanager på Lundtoftegade i forbindelse med folketingsvalget. Mandag d. 3. Juni blev succesen dog gentaget, denne gang i Ryparken. I forbindelse med Ryparkens beboercafé var Streetmanager mødt op ude foran bygningen med valgbod. Da det...

Valg i Lundtoftegade

Torsdag d. 16 afholdte Streetmanagerforeningen et "Partivalg", i forbindelse med politikerdebatten i beboerhuset samme dag. Over 100 beboere deltog ved arrangementet. 59 af deltagerne lagde en stemme i stemmeboksen- og resultatet af valget, ser således ud: ( A )...

Secondary Traumatic Stress Developing Resilience