AKB stiller lokale til rådighed for Streetmanagerne og Den Sociale Retshjælp i hele 2014, hvilket betyder vi kan fortsætte med at have et fast sted om ugen, hvor de unge kan mødes med Streetmanagerne samt Den Sociale Retshjælp, hvis der skulle være juridiske problemer eller gældsproblematikker, der skal tages hånd om. De øvrige beboere, der ønsker juridisk rådgivning og/eller gældsrådgivning kan også henvende sig til Den Sociale Retshjælp her.