FREMTIDIGE PROJEKTER

 

Streetmanagerforeningen ønsker at udvide og udvikle sig og drømmer om at lave flere projekter, hvis der kommer økonomiske midler, der tillader denne vision.

På nuværende tidspunkt, har vi tre projekter, som vi gerne vil udvikle og få etableret som en fast del af Streetmanagerforeningens tilbud. Derudover søger vi altid at få mulighed for at starte Streetmanagerprojektet op i endnu flere udsatte boligområder.

KURSUSFORLØB

Streetmanagerforeningen ønsker at lave et kursusforløb for kriminalitetstruede unge under og over 18 år.

Målet er at lave et aktivitetsforløb, hvor der både indgår skoletimer samt et kost- og idrætsprogram, så de unge kan få en velafbalanceret idé til, hvordan de kan bruge deres tid uden for det kriminelle miljø. Under forløbet skal det desuden undersøges, om den unge har nogle juridiske problemer og/eller gældsproblematikker, så der i så tilfælde kan blive taget hånd herom, da disse problemer ellers kan være en hindring for den unge for at få skabt sig et godt liv.

FOREBYGGENDE FORLØB

Streetmanagerforeningen øsker at lave forebyggende informationsmateriale målrettet udsatte unge, så de får bedre muligheder for at navigere uden om det kriminelle miljø.

Derudover vil vi gerne tilbyde foredrag og workshops til både unge i socialt belastede boligområder samt fagfolk. De unge skal rustes til at håndtere de problemer, de står over for, og fagfolkene skal klædes på til arbejdet, de udfører med de kriminalitetstruede og kriminelle unge samt orienteres om Streetmanagerprojektet og dets formål, så de ved, hvordan de kan bruge Streetmanagerne i deres daglige arbejde.

HJÆLP TIL EXIT

Det er Streetmanagerforeningens ønske, at vi kan tage os af de unge, der gerne vil ud af det kriminelle miljø. Disse unge skal kunne henvende sig til Streetmanagerne, der vil hjælpe dem med at rydde op i deres liv.

I den forbindelse er det vores forhåbning, at vi får mulighed for at tilbyde de unge et midlertidigt ophold i den indledende fase af deres exit-forløb. Dette for at skabe ro omkring den unge, mens screeningen og handleplanen påbegyndes. Det kan have afgørende betydning fysisk at flytte den unge fra et uhensigtsmæssigt miljø, og et midlertidigt ophold til den vil lette Streetmanagernes arbejde betydeligt.