BRUG FOR HJÆLP?

Exit Program

Streetmanagerforeningen kan hjælpe dig ud af det kriminelle miljø, heriblandt også bandemiljøet, hvis du ønsker at forlade det kriminelle liv og starte på en frisk. Der kan være flere årsager til, at man ønsker at forlade det kriminelle miljø. Uanset årsagen er det dog vigtigt, at du selv ønsker det. Et exit vil aldrig lykkes medmindre du virkelig selv vil det.

Vores Streetmanagere har stor erfaring med at hjælpe bandemedlemmer og andre kriminelle ud af det kriminelle miljø. Vi kan derfor også hjælpe dig – det kræver blot, at du tager det første skridt ved at rette henvendelse til os. På nuværende tidspunkt kan du finde os fysisk i Lundtoftegade på Nørrebro. Du er også velkommen til at sende en mail til streetmanager@streetmanager.dk, hvori du kort fortæller, hvad du ønsker hjælp til samt skriver dine kontaktoplysninger. Herefter vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en af vores Streetmanagerere.

Streetmanagerne tilbyder i deres bande-exitforløb:

 • at motivere unge kriminelle til et bande-exit herunder at screene den unge, så der opnås en forståelse for alle de problemer vedkommende slås med
 • at tage kontakt til relevante parter som fx kommunen, politiet eller kriminalforsorgen
 • at følge den kriminelle unge i alle de skridt han/hun tager
 • at tage hånd om og løse den unges problemers – fx misbrug, psykiske lidelser gæld etc.
 • at hjælpe den unge til at komme i job eller få en uddannelse
 • at strukturere den unges hverdag – fx med job og fritidsaktiviteter
 • at lære den unge hvordan man skaber positive relationer
 • at søge for at den unge dukker op til alle officielle møder, fx med kriminalforsorgen
 • at hjælpe den unge med at finde anden bolig, så han/hun ikke skal opholde sig i det miljø, der påvirker ham/hun negativt
 • at fastholde den unges motivation til at komme ud af kriminalitet

Mentor Program

Streetmanagerne er via deres uddannelse klædt på til at fungere som mentorer og kontaktpersoner for kriminalitetstruede unge i deres egne boligområder. Når den unge har en Streetmanager som mentor, ved vedkommende altid, hvor han eller hun kan henvende sig, hvis han eller hun er i problemer – og der står altid en kompetent medarbejder klar til at tage hånd om den unge.

Inden den unge kan blive tilknyttet en Streetmanager, som den unge typisk selv er med til at udvælge, er der nogle formelle ting, som skal på plads. Der skal foretages en screening af den unge for at vurdere, hvilke problematikker den unge slås med og i hvilket omfang, så han eller hun kan få den hjælp, han eller hun har brug for. Har den unge fx et stofmisbrug, er Streetmanageren vidende om rusmidler, og ved hvortil den unge skal henvises. Herefter vurderes den unges behov for en mentor, hvor lang varigheden af mentorforløbet skal være samt hvor mange timer om ugen, den unge skal have en mentor tilknyttet. Dette sker alt sammen i forhold til den handleplan, der udarbejdes sammen med den unge udfra screeningen. Alt dette skal sikre den unge de bedste vilkår for at komme hurtigst muligt på rette spor igen.

Streetmanagernes mentorarbejde består i?

 • Udarbejde en handleplan i samarbejde med den unge og fx offentlige myndigheder samt andre relevante fagfolk/instanser
 • Lære den unge, hvordan de håndterer deres økonomi
 • Fastholde og følge den unge i alle de skridt han/hun tager og holde øje med aftaler m.v. overholdes
 • Støtte og vejledning til at leve en kriminalitetsfri hverdag herunder også eventuelt en stoffri eller spillefri hverdag
 • Hjælpe med at strukturere den unges hverdag samt rådgive den unge, så vedkommende tager bedre beslutninger
 • Fastholde den unge i de planer og aftaler, der laves
 • Hjælpe den unge med kontakten til fx offentlige myndigheder eller kreditorer samt, hvor nødvendigt, fungere som bisidder
 • Hjælpe den unge i gang med samt fastholde den unge i job og uddannelse
 • Få indbanket konsekvenserne af den unges handlinger, så han/hun forstår alvoren
 • Skabe positive relationer til venner og familie, der ikke drejer sig om kriminalitet
 • at snakke om og få bearbejdet den unges problemer
 • Få den unge i gang med en fritidsinteresse/aktivitet
 • Udfordre de unge i deres holdninger og informere dem om den ”rigtige” måde at håndtere tingene på
 • Møde den unge der hvor de er – og vurdere om de er klar til at komme videre samt først at skubbe på, når de er klar

Har du brug for en montor?

Der er flere måder, man kan få tildelt en mentor på. Det kan fx ske både via kriminalforsorgens eller kommunens mentorordning. Hvis Streetmanagerne vurderer, at en ung har behov for hjælp, men den unge ikke er tilknyttet hverken kriminalforsorgen eller kommunen, vil Streetmangerforeningen sikre, at den unge også kan få hjælp gennem Streetmanagerne.

Hvis du har brug for en mentor eller er pårørende til en ung i Lundtoftegade på Nørrebro eller i Aarhus, som du tror, kan have brug for en mentor, er du velkommen til at sende en mail til streetmanager@streetmanager.dk I mailen bedes du kort fortælle lidt om dig selv eller den du retter henvendelse på vegne af, samt hvorfor du eller en du kender, har brug for en mentor og til hvad. Herefter vil du blive kontaktet af en Streetmanager, som vil høre mere om, hvad der ønskes hjælp til og herefter fortælle mere om vores mentorprogram og hvilken hjælp, vi kan tilbyde.

Hvis du hverken bor i Lundtoftegade  på Nørrebro eller i  Aarhus, har vi stadig mulighed for at hjælpe dig. Det er dog ikke altid muligt at tilbyde en mentorordning. Vi kan i stedet hjælpe med de problematikker, du slås med samt henvise dig til lokale tilbud i dit område. Du kan sende en mail til streetmanager@streetmanager.dk, hvori du kort fortæller hvad du ønsker hjælp til samt skrive dine kontaktoplysninger. Herefter vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en af vores Streetmanagere.

Er du under 18?

Der kan være mange årsager til, at man som ung under 18 år kan have brug for at kende sine rettigheder samt vide hvor og til hvad, man kan få gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Derfor er Streetmanagerne også særligt opmærksomme på de rettigheder, du har som barn i forhold til alt fra frivillig anbringelse, behandlingstilbud, anholdelse, varetægt, i retten og ved afsoning eller hvis dine forældre drikker, du bliver udsat for fysisk eller psykisk vold i eller uden for hjemmet, har været udsat for seksuelt overgreb m.v.

Der er stor forskel på lovgivningen i forhold til, om du er over eller under 18 år – forskellen ligger blandt andet i, om du skal have en fuldmagt fra dine forældre. Streetmanageren vil derfor ved din henvendelse vurdere, hvilken hjælp du har brug for samt hvorvidt det vil kræve en tilladelse fra dine forældre før du kan få hjælp til fx. misbrugsbehandling, hyring af forsvarsadvokat m.v.

Det vigtigste, du skal vide, er, at vi har tavshedspligt – vi kan derfor aldrig finde på at fortælle hverken dine forældre, brødre eller fætre, politiet eller de sociale myndigheder, hvad du har talt med din Streetmanager om eller har fået hjælp til. I forbindelse med fx modtagelse af behandling kan det dog være nødvendigt at tage kontakt til pårørende, men du vil altid blive spurgt inden, om det er OK, og der bliver ikke fortalt noget til fx psykologen, lægen, misbrugsbehandleren, advokaten, politiet m.v. uden din godkendelse og accept.

Den Sociale Retshjælp står blandt andet bag www.dinretshjaelp.dk, hvor der er lavet en menu som hedder: Er du under 18 år?. Denne menu er blandt andet lavet, så Streetmanagerne har et sted at samle alle de spørgsmål, som de bliver stillet af de unge. På www.dinretshjælp.dk har du et sted, hvor du i ro måske kan finde netop de svar, som du har brug for.