HVEM KAN STREETMANAGER HJÆLPE?

Streetmanagers hjælper unge i socialt udsatte boligområder. Hvis du er under 30 år, er du derfor velkommen til at kontakte os.

På nuværende tidspunkt har vi Streetmanagere fra Aarhus og Lundtoftegade på Nørrebro i København tilknyttet projektet. Kommer du fra et af disse områder, kan vi derfor være behjælpelig omgående.
Hvis du bor andre steder i landet, må du stadig meget gerne sende os en mail. En af vores Streetmanagere vil herefter kontakte dig hurtigst muligt og hjælpe dig efter bedste evne. Som minimum kan vi hjælpe dig med at finde ud af, hvilke brugbare tilbud, du kan tage kontakt til i dit lokalområde.
Vi kan også hjælpe forældre til kriminelle og kriminalitetstruede børn. Har du som forælder brug for rådgivning, vejledning eller et lyttende øre, kan du tage kontakt til vores Forælderrådgivning.

HVAD KAN STREETMANAGER HJÆLPE MED?

Streetmanagerne kan hjælpe med rigtig mange forskellige problematikker og kan derudover sætte dig i kontakt med blandt andet Den Sociale Retshjælps Fond, som er behjælpelig med juridisk rådgivning og gældsrådgivning. Ved at klikke på overskrifterne kan du nedenfor læse mere om, hvordan vi kan hjælpe og hvad vi konkret kan hjælpe dig med. Hvis vi ikke selv kan tage hånd om dine problematikker, kan vi henvise dig til rette sted.

Kriminelt miljø

Hvis du ønsker at forlade det kriminelle miljø, kan Streetmanagerne hjælpe dig. Streetmanagerne er selv vokset op i udsatte boligområder og har oplevet det kriminelle miljø på tætteste hold. De ved derfor, hvad der skal til for at undgå det kriminelle miljø og blive en del af det etablerede samfund – og de vil gerne dele deres erfaringer med dig.

Misbrug af rusmidler

Streetmanagerne oplever mange unge, som har problemer med alkohol og stoffer. Hvis du har et sådan misbrug kan det have store konsekvenser for dig – det kan fjerne dig fra det ”reelle” samfund og forhindre dig i at gennemføre en uddannelse eller få et job. Derudover gør et stofmisbrug det svært at forlade det kriminelle miljø, da du automatisk vil komme i kontakt med kriminelle for at købe euforiserende stoffer. Samtidig kan kriminelle handlinger måske anses som nødvendige for at skaffe penge til at købe stofferne for.

Det er altså vigtigt både for dit fysiske og psykiske helbred samt dine chancer for at forlade det kriminelle miljø, at du får taget hånd om dit alkohol- eller stofmisbrug

Streetmanagerne kan hjælpe dig med at få skabt et overblik over din afhængighedsskabende adfærd, og de konsekvenser dit misbrug har for din hverdag. Streetmanagerne vil sørge for, at der bliver taget hånd om dine misbrugsproblemer, og at du får tilbudt den rette behandling. Streetmanagerne vil ydermere være din støtte hele vejen igennem forløbet og motivere dig til at gennemføre behandlingen.

Bekymret for fysiske lidelser?

Hvis du har trænet forkert, taget doping, haft et længerevarende misbrug af eurofriserende stoffer eller har haft et hårdt liv med fysisk vold eller kriminalitet, er det sandsynligt at dette har medført nogle fysiske skavanker; disse omfatter fx stresssymptomer som for højt blodtryk, dårligt hjerte, søvnbesvær m.v.

Disse problemer bliver kun værre, hvis du ikke passer på dig og selv og glemmer at gå til lægen. Hvis du er bekymret for, om du har nogle fysiske lidelser, er du velkommen til at kontakte Streetmanagerne til en uformel snak. Hvis du ønsker, kan Streetmanagerne hjælpe dig med at danne et overblik over dine helbredsmæssige udfordringer, og de kan sørge for, at du får den rette behandling.

Fritidsinteresser

Der er mange fordele ved at dyrke fritidsinteresser; de kan give dig et sundt fællesskab og nye venner. De kan erstatte et eventuelt misbrug, og de kan benyttes som en form behandling, da fx motion og styrketræning har en gavnlig effekt på fysiske såvel som psykiske lidelser.

Hvis du er interesseret i at komme i gang med en fritidsinteresse, kan Streetmangerne hjælpe dig med at finde ud af, hvor du kan starte. Streetmanagerforeningen arrangerer derudover selv aktiviteter, såsom fodboldarrangementer og boksetræning, som du er velkommen til deltage i. Kontakt en Streetmanager for at høre mere om de aktiviteter, som vi tilbyder.

Forlad bandemiljøet

Ønsker du at forlade bandemiljøet kan Streetmanagerne hjælpe dig med at få ryddet op i dit liv, og derefter sende dig videre til den rette kommunale instans, hvis du har brug for et decideret exit-forløb. Streetmanagerforeningen tilbyder også deres eget exit-program, som du måske kan være en kandidat til. Kontakt en Streetmanager for at finde ud af, hvilken løsning, der er bedst for dig.

Ludomani misbrug

Streetmanagerne møder mange unge i de udsatte miljøer, som håber på at “tjene” hurtige penge, og Streetmanagerne kan derfor hjælpe dig, hvis du har et spilleproblem eller er ludoman. Hvis du har et spilleproblem, er det vigtigt, du får hjælp, da ludomani kan medføre en stor gæld, som kan betyde, at du ikke kan betale din husleje eller regninger. Gælden kan også blive et problem, hvis du vælger at ty til kriminalitet for at skaffe penge til at betale gælden af med.

Streetmanagerne vil hjælpe dig med at forstå dit behov og dine motiver for at spille, og de vil på denne baggrund udarbejde strategier, som kan give dig alternative måder at handle på. Hvis nødvendigt kan Streetmanagerne henvise dig til Center for Ludomani, som vil varetage dit behandlingsforløb. Streetmanagerne vil følge dig gennem hele forløbet og støtte op om dit ønske om stoppe med at spille.

Bekymret for psykiske lidelser?

Det kan være psykisk hårdt at leve i et kriminelt miljø; stress, PTDS, ADHD, bipolar affektiv sindslidelse, psykopati eller andre personlighedsforstyrrelser er lidelser, der kan stamme fra en kriminel og farlig livsførelse, hvor man altid skal være på vagt.

Det kan ydermere have store psykiske konsekvenser at forlade det kriminelle miljø. Det kan være en stor omvæltning, at fjerne sig fra alt det man har kendt til, og som man har identificeret sig med, og måske kommer tidligere handlinger tilbage og hjemsøger én.

Streetmanagerne er vidende om diverse psykiske lidelser, og uanset hvad der ligger til grund herfor, kan de vejlede dig til den bedste behandling. Hvis du blot trænger til at dele dine problemer og få luftet dine bekymringer, må du også meget gerne tage fat i Streetmanagerne til en uformel snak, hvor vi sammen kan finde ud af, hvad du har behov for.

Juridiske problematikker

Hvis du har en eller flere juridiske problematikker, der skal tages hånd om, er du ikke alene. Behovet for en helhedsorienteret juridisk rådgivning er stor; der kan fx være brug for rådgivning om samværsaftaler, hjælp til gennemgang af lejekontrakter, forberedelse på deltagelse i retsmøder i fogedretten, hjælp til at søge om tilskud til fx boligstøtte m.v.

Streetmanagerforeningen samarbejder med Den Sociale Retshjælps Fond, som er eksperter på området. Uanset karakteren af dit juridiske problem kan du derfor være sikker på at få kompetent rådgivning. Hvis du ønsker, kan du få en Streetmanager med til dit møde med Den Sociale Retshjælps Fond.

Doping misforbrug

Streetmanagerne møder mange unge i de udsatte boligområder, som bruger doping i forbindelse med deres træning. Er du en af disse unge, er det vigtigt, at du får hjælp til at stoppe dit forbrug. Forkert brug af doping kan føre til både fysiske og psykiske problemer, som i værste tilfælde kan blive kroniske.

Streetmanagerne kan gøre dig opmærksom på konsekvenserne af et dopingmisbrug – og af at stoppe et. De kan sørge for du får den rette hjælp til at stoppe dit misbrug og støtte op om dig i behandlingsprocessen. Derudover kan Streetmanagerne sikre, at du får den rette behandling for de følgesygdomme, du måske har fået i forbindelse med dit dopingmisbrug.

Streetmanagerforeningen samarbejder med Anti Doping Danmark og kan derved sikre dig en kompetent rådgivning og behandling.

Bekymret for kønssygdomme?

Det er ikke unormalt, at unge får tilegnet sig en kønssygdom pga. manglende beskyttelse under sex. Hvis du har mistanke om, at du har en kønssygdom, men ikke har lyst til at diskuterer det med din omgangskreds eller en fremmed læge, er du velkommen til at kontakte Streetmanagerne, som kender til både symptomer på og konsekvenser af kønssygdomme.

Hvis dine bekymringer er berettiget, er det vigtig du får den rigtige lægebehandling, da kønssygdomme kan have mange fysiske konsekvenser. Streetmangerne vil sørge for, at du bliver henvis til et sted, hvor du kan få den rette behandling. Streetmanagerne kan hjælpe dig med at bestille tid og tager gerne med, hvis du ikke har mod på at tage derhen alene.

job & uddannelse

For at klare sig i det ”almindelige” samfund er det vigtigt at tage en uddannelse eller få et job.

Streetmanagerforeningen samarbejder derfor med blandt andet High Five, en organisation, der har til formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. Derudover samarbejder Streetmanagerforeningen med København kommunes jobcenter. Streetmanagerne har derfor mange muligheder for at hjælpe dig med at få et job. Streetmanagerne hjælper dig også gerne med søge job på egen hånd og skrive ansøgninger.

Hvis du ønsker at starte på en uddannelse, kan Streetmanagerne rådgive dig om, hvilke muligheder du har samt hvilke krav du skal opfylde for at komme ind.

Gældsproblematikker

Gæld er et stigende problem blandt samfundets unge. Gælden kan stamme fra ubetalte telefonregninger, ubetalt husleje, for meget udbetalte offentlige ydelser m.v. De unge i de udsatte miljøer har ofte en tendens til at ophobe gæld grundet kriminel adfærd eller en form for misbrug/ludomani.

Streetmanagerforeningen samarbejder med Den Sociale Retshjælps Fond, som er en af landets største gældsrådgivningsorganisationer, og vi kan derfor hjælpe dig med at få styr på din økonomi.

Gældsrådgivning er en nødvendighed for at kunne danne sig et overblik over gælden og udarbejde forslag til afdragsordninger. For at få styr på ens gæld er det også nødvendigt at tage kontakt til offentlige og private kreditorer for at forhandle om og, hvor muligt, indgå afdragsordninger eller søge om henstand. Dette vil gældsrådgiverne hjælpe dig med.

GADEARBEJDE

Streetmanagerne udfører på nuværende tidspunkt opsøgende gadearbejde i Lundtoftegade på Nørrebro i København. Dette betyder, at Streetmanagerne er fysisk tilstede i de udsatte boligområder og går rundt mellem de unge, de arbejder med. De unge kan altså til enhver tid gå op til en Streetmanager og stille spørgsmål til de problemstillinger, de har.

Streetmanagerne arbejde på gaden består i:

  • at være synlige, så de unge i området har let adgang til hjælp
  • at rådgive og vejlede de unge om de problemstillinger, de fortæller Streetmanageren om
  • at holde øje med de unge, så de foretager sig de rigtige ting og ikke kommer på afveje
  • at kunne henvise til de rette hjælpeforanstaltninger, såfremt der er brug for behandling eller vejledning, der ligger uden for Streetmanagerens kompetencer
  • at kunne identificere juridiske problmer og gældsproblematikker – og vide hvortil der kan henvises for yderligerer hjælp
  • at fastholde de unge i planerne, der er blevet lagt for dem af enten Streetmanagerne eller behandlere af fx misbrug, ludomani m.v. samt at hjælpe med at fastholde dem i fx uddannelse og job
  • at udfordre de unge i deres holdninger og informere dem om den ”rigtige” måde at håndtere tingene på
  • at møde de unge, hvor de er – og vurdere om de er klar til at komme videre samt først at skubbe på, når de er klar

Der er flere grunde til, at Streetmangerne udfører gadearbejde. For det første sikrer det, at der er en nem adgang mellem de unge og Streetmanagerne. At Streetmanagerne er synlige i gadebilledet, er også en nem måde at formidle muligheden for hjælp – og de unge kan få hjælp med det samme. Det er også mere realistisk, at de unge kommer op til Streetmanageren, hvis de er vant til at se ham eller hende i det lokale gadebillede, da de derved bliver trygge ved Streetmanageren gennem hans eller hendes tilstedeværelse på gaden.