ØVRIGE RÅDGIVNINGS TILBUD

Rundt om i landets kommuner findes der mange forskellige typer af offentlige tilbud samt private organisationer målrettet kriminalitetstruede og kriminelle unge, typisk under 30 år, som kan hjælpe med diverse problemstillinger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få hjælp til din problemstilling, kan du altid ringe og spørge det pågældende sted. Oftest hjælper de offentlige tilbud samt private organisationer med et enkelt område såsom misbrug, vold, traume, depression m.v. Hvad du kan få hjælp til, kommer an på, hvem du kontakter. Du kan som udgangspunkt få enten en personlig samtale, rådgivning eller aktiv behandling. Ved en personlig samtale kan du tale med nogen om dine problemer, hvis du fx er plaget af tanker om selvmord, ensomhed m.m. Der findes også støttegrupper, hvis du som pårørende har brug for hjælp til at takle en vens eller familiemedlems sygdom, misbrug m.v. Der er heldigvis utrolig mange tilbud i Danmark, som du vil kunne finde ved blandt andet på  dinretshjaelp.dk.

Nogen tilbud er gratis, mens andre kræver henvisning fra fx. læge, sagsbehandler eller lignende, eller delvis betaling. Du skal derfor være opmærksom på dette, når du kontakter det respektive sted.

Hvis du ikke kan finde ud af, hvor du skal henvende dig, er du velkommen til at kontakte en Streetmanager, som kan guide dig igennem junglen af offentlige rådgivningstilbud og hjælpe dig med at tage kontakt til rette instans.

DEN SOCIALE RETSHJÆLPS FOND

Som en del af samarbejdsaftalen mellem Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond varetager Den Sociale Retshjælps Fond al juridisk rådgivning og gældsrådgivning af de unge, som Streetmanagerne møder i boligområderne. Den Sociale Retshjælps Fond hjælper endvidere gerne med ting, der ligger udenfor disse kategorier, hvilket din Streetmanager kan fortælle mere om. Du er også velkommen til selv at kontakte Den Sociale Retshjælps Fond, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få hjælp til din sag. Læse mere om Den Sociale Retshjælps Fond her.

Den Sociale Retshjælps Fond kan hjælpe dig med mange forskellige økonomiske og juridiske problemstillinger, fx:

 • at rådgive om samværsaftaler
 • at gennemgå din lejekontrakt
 • at forberede dig på deltagelse i retsmøder
 • at hjælpe med at finde en advokat
 • at forberede dig på din afsoning samt forberede dig på din løsladelse
 • at ansøge om eller klage over afslag på opholdstilladelse
 • at søge om tilskud du er berettiget til fx boligstøtte
 • at danne et overblik over din gæld
 • at tage kontakt til dine kreditorer
 • komme med forslag til afdragsordninger samt forhandle & indgå dem
 • at udarbejde et husholdningsbudget
 • at klæde dig på til selv at tage afsted til fogedretten og lignende