Samarbejde med AKB startet

Samarbejde med AKB Lundtoftegade starter for alvor i 2012.  Den Sociale Retshjælp har kommet fast hver uge i Lundtoftegade sammen med Streetmanagerne

Bispebjerg hospital giver en hånd med

Nogle af Streetmanagerne er til flere møder med Bispebjerg hospital – afdelingen for kønssygdomme, som også er det første undervisningsmodul vi afslutter.

Nørrebro United står klar til at hjælpe

Nogle af Streetmanagerne er til flere møder med Nørrebro United efter dialog med DBU med henblik på at få sparring i forhold til vores undervisningsmodul vedr. fritidsinteresser samt for at hører mere om hvordan man kan oprette lokale fodboldhold som kan deltage i...

Center for Ludomani samarbejder om uddannelsen

Nogle af Streetmanagerne er til et indledende møde med Center for Ludomani med henblik på at få sparring til vores undervisningsmodul vedr. ludomani samt indgå et samarbejde i forhold til henvisning af de unge som vores Streetmanagers møder i deres boligområder og som...

Udarbejdelse af en uddannelse påbegyndt

Efter at have været til flere møder med relevante parter i forhold til udarbejdelsen af Streetmanager uddannelsen som blandt andet Bispebjerg hospital og Center for Ludomani samt i dialog med flere som blandt andet High Five, påbegyndes udarbejdelsen af Streetmanager...

Kage og fødselsdag

Nogle af Streetmanagerne i Lundtoftegade fortsætter derudover med at kigger forbi flere gange i løbet af året forbi Fritids- og ungdomsklubben for at bage kage for og med de unge herunder også i forbindelse med flere af de unges fødselsdage. Mens der bages kage bliver...