December 2014 – Rapport om vejen ind og ud af kriminalitet

Streetmanagerforeningen er i samarbejde med Den Sociale Retshjælp ved at udarbejde en spørgeskemaundersøgelse, der skal belyse vejene ind og ud af kriminalitet, herunder også bandekriminalitet. Besvarelserne skal udmønte i en rapport, der sendes ud til relevante...

December 2014 – Foredrag om det kriminelle liv og vejen ud

Den 6. januar holder Streetmanagerne foredrag på Ny Hollænder skolen på Frederiksberg. Foredraget handler om livet i det kriminelle miljø,  ønsket om exit og Streetmanagerne fortæller om deres arbejde med at hjælpe unge i socialt udsatte boligområder til et...

December 2014 – Lundens åbne rådgivning holder juleferie

Den åbne rådgivning, der afholdes hver torsdag fra 16-18 i Lunden, går på juleferie fra idag, d. 18. december. Rådgivningen åbner op igen efter nytår, d. 8. januar. Streetmanagerne vil fortsat være at finde i området over jul og kan kontaktes over telefonen. Vi ønsker...

Nyt Streetmanager kontor i Lundtoftegade

Stor tak til AKB Lundtoftegade, der har stillet lokale til rådighed om aftenen hver mandag til onsdag, hvilket betyder, at Streetmanagerne har et fast sted, hvor de blandt andet kan holde personlige samtaler med unge i lokalområdet.

300.000 fra Socialministeriet

Streetmanagerforeningen modtager i juli 300.000 kr. fra tips- og lotto midlerne under Socialministeriet til at fortsætte vores aktiviteter samt til at udvide til andre områder.

Streetmanagerforeningen ansætter

Streetmanagerforeningen ansætter i august de første seks delvislønnede Streetmanagere som teamledere for vores afdelinger i Lundtoftegade og Aldersrogade på Nørrebro i København samt til vores nye tiltag i Vejle, som starter op i løbet af efteråret.