Den 19. november afleverede etnolog Anja Bolbroe afhandlingen Rollemodellen i praksis – en analyse af forebyggelsesarbejde i socialt udsatte boligområder, som omhandler brugen af rollemodeller i socialt udsatte boligområder. På baggrund af et kvalitativt feltarbejde i blandt andet Lundtoftegade kan afhandlingen vise, hvordan rollemodellen i disse boligområder gøres i mindst tre versioner: som ven, vejleder og bror. Et centralt resultat er desuden, at genkendelighed og sammenhæng mellem ord og handlinger fremstår som afgørende elementer for rollemodellens gøren.