OM STREETMANAGER

 

Streetmanagerne yder opsøgende rådgivning indenfor flere områder, som de unge slås med i deres hverdag som fx misbrug af rusmidler, doping, ludomani m.v. samt sikrer, at de unge tilbydes behandling og hjælp til at komme ud af kriminalitet. Udover rådgivningen hjælper Streetmanagerne også de unge i processen fra sigtelse til eventuel afsoning. Dette kan indebære at hjælpe med at finde en advokat, sikre at de møder op til retsmøder samt hjælpe med praktiske ting i forbindelse med afsoning.

Streetmanagerne tilbyder rådgivning indenfor områder som:

  • Ludomani
  • Misbrug
  • Doping.
  • Fysiske og Psykiske lidelser
læs mere...

Streetmanagerne kan også henvise dig til rette sted, hvis du har behov for behandling, der ligger udenfor Streetmanagernes kompetenceområde. Streetmanagerforeningen samarbejder blandt andet med Den Sociale Retshjælps Fond, som er en landsdækkende gratis retshjælp, der tilbyder juridisk rådgivning samt gældsrådgivning. Den Sociale Retshjælps Fond yder ikke blot rådgivning, men kan også hjælpe med fx at finde en advokat samt andre praktiske ting i forbindelse med en eventuel sigtelse eller afsoning.

Du kan også kontakte Streetmanagerne, hvis du blot har brug for at fortælle om dine problemer eller få gode råd om, hvordan du fx kan komme i gang med job eller uddannelse. Vi samarbejder blandt andet med High Five, Københavns kommunes jobcenter samt deres Fremrykket Indsats i Lundtoftegade på Nørrebro i København, så vi har gode muligheder for at hjælpe dig videre på rette vej.

Alle Streetmanagere samt medarbejdere hos Den Sociale Retshjælps Fond har tavshedspligt – du kan derfor være sikker på, at det du fortæller til os ikke kommer videre. Du bliver også registreret anonymt, hvis du påbegynder et forløb hos os. Det betyder, at der ikke er nogen, der kan finde frem til de oplysninger, du giver os. Du kan derfor trygt henvende dig uden frygt for, at andre kommer til at kende til dine problemstillinger. Du kan finde Streetmanagerne i Lundtoftegade på Nørrebro i København eller kontakte dem via mail: streetmanager@streetmanager.dk eller på telefonnummer: 61 42 70 70

FORMÅL

Streetmanagerforeningen har til formål at hjælpe unge mennesker mellem 14 og 28 år i socialt belastede boligområder, som Lundtoftegade på Nørrebro og Gellerupparken i Århus.

Den Sociale Retshjælp har tilbage i 2011 i samarbejde med ressourcestærke unge fra disse boligområder arbejdet på opstarten af Streetmanagerforeningen i håb om at kunne hjælpe de mange kriminalitetstruede unge til en bedre fremtid.

Streetmanagerne er frivillige unge fra udsatte boligområder, som donerer deres tid og viden til udviklingen og driften af Streetmanagerforeningen samt dennes aktiviteter og tilbud.

Læs mere om formålet....

Streetmanagerforeningen har således til formål at tiltrække de ressourcestærke unge fra boligområderne og uddanne disse til Streetmanagere, så de er i stand til at kunne rådgive de unge fra samme boligområde. Streetmanagerne har særligt fokus på de problemer, de kriminalitetstruede og kriminelle unge slås med i hverdagen, som fx. misbrug, ludomani, kriminalitet, manglende job og uddannelse m.v.

Formålet med Streetmanagerne er derudover, at de skal være en tryg base, hvor de unge kan fortælle om deres udfordringer og problemer indenfor blandt andet misbrug af rusmidler, doping, ludomani, kønssygdomme, juridiske problematikker, gældsproblematikker mv. Derudover kan Streetmanagerne henvise de unge til de steder, hvor de kan få den rette hjælp. En Streetmanager er ikke blot en almindelig rådgiver, men en ven, som de unge kan opbygge en fortrolig relation til, for så at kunne modtage råd og vejledning.

En vigtig del af Streetmanagernes arbejde er derfor arbejdet på gadeplan i boligområderne. Formålet med gadearbejdet er, at de unge i de udsatte boligområder har en eller flere Streetmanagere i deres eget boligområde at gå til. En person, de typisk er vokset op med, som de har tillid til, stoler på og som de ved, har den fornødne viden om de problemstillinger, de slås med, herunder også viden om, hvor de kan få hjælp og hvilken hjælp de kan søge.

Håbet er at nå de unge før de kommer så langt ind i det kriminelle miljø, herunder også bandemiljøet, at der ingen vej er tilbage. Formålet med Streetmanagerne er altså kort og godt at hjælpe de kriminalitetstruede unge til en bedre fremtid og forhåbentlig at give dem troen på, at der er andre muligheder for dem end kriminalitet.

VÆRDIER

Streetmanagerne brænder alle for det arbejde, de udfører – nemlig at hjælpe andre unge til en bedre fremtid. Streetmanagerne arbejder ud fra et værdisæt, som er bygget op omkring foreningens etiske regler.

Streetmanagerne sætter stor værdi i at udføre en kvalificeret rådgivning, hvor alle mennesker bliver mødt i øjenhøjde. Streetmanagerne har ingen fordomme og hjælper alle uanset religion, etnisk oprindelse, sprog, politiske holdninger m.v.

Engagement

Uden engagement findes der ingen Streetmanagere – alle brænder for at hjælpe de unge ud af deres problemer, så de kan få en bedre fremtid. Initiativ og gåpåmod er vigtige elementer til at ændre den unges situation positivt – og det er ord, der karakteriserer Streetmanagerne. Ingen er tilfredse før hver sten er vendt, og ingen går hjem før alt er gjort for at hjælpe den unge. Streetmanagerne har lyst til at gøre en forskel og forstår vigtigheden af, at de kan ændre et menneskes livssituation gennem deres arbejde.

Respekt

Respekt for mennesker og den situation, de befinder sig i, er en klar forudsætning for at kunne hjælpe de unge. I Streetmanagerforeningen respekterer vi det enkelte menneske og dets privatliv – historien, de unge fortæller Streetmanagerne, er ikke nødvendigvis en, de har lyst til at dele med alle. Derfor er alle Streetmanagere underlagt tavshedspligt. Denne tavshedspligt varer for evigt og derved sikres den altafgørende fortrolighed mellem Streetmanagere og den unge, vi hjælper.

Værdighed

Hos Streetmanagerne bliver man betragtet som et ligeværdigt menneske og alle unge, der kontakter Streetmanagerne, bliver derfor mødt i øjenhøjde og uden fordomme. Vi sørger altid for at få det enkelte menneskes personlige historie og sammen med den unge, bestræber vi os på at finde frem til de bedste løsninger og vi sørger for, at alle aspekter af den unges problem bliver belyst. Således behandler vi de unge med værdighed – de er medbestemmende over de tiltag, der igangsættes, og vi anerkender de ressourcer og den viden, de besidder.