Bestyrelsen

Streetmanagerforeningens bestyrelse består af fem medlemmer. De fire af medlemmerne er ressourcestærke unge, der selv er vokset op i et udsat boligområde og er samtidig nogle af de første Streetmanagere. Bestyrelsesmedlemmerne kommer fra Aarhus samt Lundtoftegade på Nørrebro i København, og de er nu med til at sikre de unge bedre vilkår at vokse op i, end de selv havde.

Det femte bestyrelsesmedlem har Den Sociale Retshjælps Fond stillet til rådighed for at assistere Streetmanagerne i deres arbejde. Den Sociale Retshjælps Fond hjælper med de økonomiske aspekter og sikrer kvaliteten af rådgivningen og den undervisning, der ydes af Streetmanagerforeningen.

Bestyrelsen har flere opgaver. De skal blandt andet føre tilsyn med de tilknyttede Streetmanagere og sikre, at de overholder de etiske regler. Hvis reglerne ikke overholdes, er det også bestyrelsen der varetager sanktioneringen. Derudover skal de udvikle Streetmanageruddannelsen og sikre, at alle medarbejderne er klædt ordentligt på til det arbejde, de skal udføre.

Du kan læse bestyrelsens vedtægter og årsregnskab her,

Seth Sarpong

Bestyrelsesformand

Socialrådgiver

Jeg er 25 år og har tilbragt hele mit liv i Lundtoftegade på Nørrebro i København. Jeg er uddannet socialrådgiver og har i ca. 5 år været tilknyttet Den Sociale Retshjælps Fond som frivillig samt fungeret som kontaktperson mellem retshjælpen og de unge i Lundtoftegade.

Jeg glæder mig over den udvikling projektet har taget i de senere år, hvor vi har set nye tiltag blive en stor succes, f.eks. Multicreative Studios, som jeg er en stor del af. Min oplevelser og erfaring med kriminalitet og andre problemstillinger har været motivationen for at gøre en forskel i udsatte boligområder, og jeg håber på sigt at kunne sætte mine spor i en positive udvikling.

Sandy Madar

Bestyrelsesmedlem

Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond

Jeg er opvokset på Nørrebro og har haft min daglige gang i de boligområder, Streetmanagerne nu opererer i. Jeg kender miljøet indefra og har gennem min opvækst set de behov, som de unge ikke havde mulighed for at få opfyldt. Jeg startede derfor projektet i 2007 i Aarhus, så de unge fik en chance for at få den rette hjælp.

Det, der driver mig, er ønsket om at give de unge bedre muligheder for at klare sig godt i livet. I 2011 vendte jeg tilbage til Nørrebro, og jeg håber gennem Streetmanagers at gøre en forskel for mit gamle boligområde.  Jeg er nu en del af bestyrelsen,  og jeg glæder mig til at se Streetmanagerne fortsætte mit arbejde.

Adisa Suljkic

Bestyrelsesmedlem

Socialrådgiver,  Skanderborg Kommune

Da jeg var selvstændig forretningsdrivende fik jeg utrolig mange positive oplevelser til de mennesker, jeg dagligt havde kontakt til. Da jeg efterfølgende fik arbejde hos Den Sociale Retshjælps Fond, fik jeg mulighed for at prøve kræfter med mange af de ting, som jeg i dag arbejder med som socialrådgiver. Efterfølgende arbejdede jeg i Kriminalforsorgen og i Kirkens Korshærs Nattjeneste med hjemløse, misbrugere og psykisk syge.

Grunden til at jeg vil arbejde med de ”svagest stillede borgere” er netop fordi, alle mennesker er individuelle og indeholder potentiale, men ikke altid har den fornødne opbakning eller har fået den rette hjælp. Det vil jeg gerne give dem.

Mansour Nouri

Betyrelsesmedlem

Musikmanager

Jeg er 25 år og blev en del af Streetmanagers i 2016. Jeg har altid lavet frivilligt arbejde, og jeg har blandt andet været med til at skrive en børnebog samt arbejdet med flygtningebørn. Jeg arbejder derudover fuld tid i et aktivitetscenter for ældre og unge. Efter at have mødt Seth, formanden for Streetmanagers, virkede det derfor naturligt for mig, at involvere mig i projektet. Ud over bestyrelsesposten er jeg mest engageret MultiCreative Studios. Generelt ønsker jeg, at de unge lærer at alt her i livet kræver en indsats, at man skal brænde for noget, og kæmpe for det man gerne vil.

Mohammed Nassereddine

Bestyrelsesmedlem

Finansøkonom fra Erhvervsakademi Aarhus (2013)

Jeg er 31 år og opvokset i Gellerupparken i Aarhus. Jeg var en af de første unge, som Sandy Madar hjalp i sit gadearbejde og har siden 2005, hvor jeg blev en af de første Streetmanagers, forsøgt at give denne hjælp videre ved blandt andet at hjælpe andre unge i gang med job eller uddannelse eller sørget for, de har fået misbrugsbehandling. Jeg oplevede selv i en tidlig alder vigtigheden i at få den rette hjælp og det er vigtigt for mig at give tilbage og hjælpe andre i den situation, jeg selv stod i. Jeg er glad for, jeg kan være med til at sikre, at de unge får den rette hjælp gennem Streetmangerforeningen.