MEDARBEJDERE

SETH - STREETMANAGER

Jeg er 29 år og har tilbragt hele mit liv i Lundtoftegade på Nørrebro i København. Jeg er uddannet socialrådgiver og har i ca. 9 år været tilknyttet Den Sociale Retshjælps Fond som frivillig samt fungeret som kontaktperson mellem retshjælpen og de unge i Lundtoftegade. Jeg glæder mig over den udvikling projektet har taget i de senere år, hvor vi har set nye tiltag blive en stor succes, f.eks. Multicreative Studios, som jeg er en stor del af.

Min oplevelser og erfaring med kriminalitet og andre problemstillinger har været motivationen for at gøre en forskel i udsatte boligområder, og jeg håber på sigt at kunne sætte mine spor i en positive udvikling.

KEIS - STREETMANAGER

Jeg har boet i Lundtoftegade hele mit liv og kender derfor både området og dets beboere. Jeg var i praktik hos Den Sociale Retshjælp og hørte derigennem om Streetmanagerprojektet, og tænkte med det samme at det ville være oplagt for mig at være en del af. Jeg vil gerne gøre en forskel for de unge og give dem de samme muligheder, som jeg havde som barn – de skal have muligheden for at hygge sig, have det sjovt og lave noget fedt.

Jeg har været med i Streetmanagerprojektet siden 2014 og regner med at være Streetmanager mange år endnu sideløbende med, at jeg færdiggør min HF og efterfølgende uddanner mig til datalog.

MOHAMMAD - STREETMANAGER

Jeg er 31 år og opvokset i Gellerupparken i Aarhus. Jeg var en af de første unge, som Sandy Madar, stifteren af Den Sociale Retshjælp og siden Streetmanagerforeningen, hjalp i sit gadearbejde. Jeg blev jeg i 2005 en af de første Streetmanagers. Jeg har siden forsøgt at give den hjælp videre, som Sandy gav mig. Dette har indebåret at hjælpe de andre unge i gang med job eller uddannelse eller sørget for, de har fået misbrugsbehandling.

Jeg oplevede selv i en tidlig alder vigtigheden af at få den rette hjælp, og det er vigtigt for mig at give tilbage og hjælpe andre i den situation, jeg selv stod i. Jeg er glad for, jeg kan være med til at sikre, at de unge får den rette hjælp.

EBRIAMA - STREETMANAGER

Jeg er født og opvokset på Nørrebro og har derfor haft min opvækst i samme miljø, som de unge Streetmanagerprojektet henvender sig til. Jeg begyndte at rappe og skrive tekster i en ung alder. Efter jeg afsluttede min HF, dedikerede jeg det meste af min tid til musikken, og jeg arbejder i dag både i en gruppe (412), og som individuel musiker/artist. I foråret 2016, skrev jeg endda kontrakt med pladeselskabet Warner Music Denmark.

Jeg blev en del af Streetmanagers fordi jeg gerne vil bidrage positivt til lokalområdet og hjælpe de unge med at udtrykke deres følelser på en kreativ måde gennem musikken, og jeg kan undervise de unge i lyrik og sangskrivning, basalt flow og rimteknik samt hjælpe dem med indspilning og mix af vokaler.

MANSOUR - SPORTMANAGER

Jeg er 25 år og blev en del af Streetmanagers i 2016. Jeg har altid lavet frivilligt arbejde; jeg har blandt andet været med til at skrive en børnebog og arbejdet med flygtningebørn. Jeg arbejder derudover fuld tid i et aktivitetscenter for ældre og unge. Efter at have mødt Seth virkede det derfor naturligt for mig, at involvere mig i Streetmanagers musikprojekt MultiCreative Studios.

Jeg er selv musikmanager og vil gerne give de unge et indblik i musikverdenen – jeg vil lære dem at alt her i livet kræver en indsats, man skal brænde for det og kæmpe for det man gerne vil. Jeg vil gerne lære dem, at musik er meget mere end det man ser i videoerne på Youtube eller MTV, og jeg håber at de ved at være en del af projektet kan få en god arbejdsmoral.

AZUZ - SPORTMANAGER

Jeg er 27 år og været en del af Streetmanagerprojeket i 5 år. Til daglig læser jeg til at blive Film- og TV- produktionsteknikker. Jeg er opvokset i Allerød, men kender mange af de drenge, som bor i Lundtoftegade og er en del af Streetmanagers, idet jeg har lavet musik med dem. Da de fortalte mig om Streetmanagerprojektet Multicreative Studios, tilbød jeg min hjælp til at klippe de musikvideoer, som de unge producere.

Jeg vil gerne bidrage til at give de unge muligheden for at få succesoplevelser og lave noget fedt. Jeg vil gerne vise dem andre veje, de kan tage i deres liv, og håber på at der er nogle af de unge, der forelsker sig i faget, holder ved musikken og tager en uddannelse, der på den ene eller anden måde relaterer sig hertil.

KUJTIM - SPORTMANAGER

Jeg er ligesom de andre Streetmanagere opvokset i Lundtoftegade på Nørrebro. Her har jeg gennem hele min opvækst både set og oplevet kriminalitet. Det var også derfor, jeg blev en del af Streetmanagerprojeket – jeg vil gerne hjælpe lokalområdet ved at prøve at mindske hvor mange unge, der bliver en del af det kriminelle miljø.

Jeg har været en del af projektet siden 2015 og står blandt andet for at afholde en fodboldtræning hver fredag. Derudover er jeg også bare en ven, som de kan snakke med og dele hverdagens liv og problemer med. Jeg håber, at jeg gennem min viden, tilstedeværelse og træning kan få de unge til at tænke anderledes og holde sig ude af problemer.

ISMAILA - SPORTMANAGER

Jeg blev en del af Streetmanagers i september 2016. Jeg brugte meget af min tid i klubben i Lundtoftegade, og da de andre Streetmanagere spurgte mig, om jeg ville være en del af projektet MultiCreative Studios var svaret et klart ja. Jeg har længe gerne ville lave et projekt, så de unge har et sted at være og noget at lave, så de har muligheden for at skabe noget, i stedet for bare at hænge på gaden. Musikken kan få de unge væk fra de dårlige ting. Da jeg selv bruger meget tid på at lave musik, var det oplagt, hvordan jeg kunne bidrage til at gøre MultiCreative Studios til en succes.

Jeg bruger meget tid på min musik, men jeg påtænker at læse til socialrådgiver, så jeg også derigennem kan hjælpe andre.

JAMAL - SPORTMANAGER

Til dagligt går jeg i gymnasiet og er bokser på landsholdet. Jeg bor i Lundtoftegade og kender derfor de andre Streetmanagere og de unge i området godt. Da jeg blev spurgt, om jeg ikke kunne lave en træningsdag, var jeg på med det samme. Jeg har altid snakket med det små om boksetræningen, og jeg kan godt lide at hjælpe andre mennesker. Jeg synes det er en god måde at få de unge væk fra gaden på. Det har i hvert fald virket for mig! Det har givet mig selvdisciplin og respekt for andre, og det vil jeg gerne give videre – gennem boksetræningen kan jeg give de unge redskaberne til at begå sig i fremtiden.

Jeg har en bred viden om sundhedsområdet og kan vejlede og rådgive i forhold til træning, kostråd, vægttab og sundhed generelt.