Samarbejdspartnere

Den Sociale Retshjælps Fond er Streetmanagerforeningens primære samarbejdspartner i forhold til det organisatoriske arbejde samt løbende udvikling af Streetmanageruddannelsen, mentorprogram m.v. Ydermere henviser Streetmanagerne de unge, som har brug for juridisk rådgivning og/eller gældsrådgivning til Den Sociale Retshjælps Fond. Vores samarbejde med Den Sociale Retshjælps Fond er derfor yderst vigtigt for at sikre, at den unge får den bedst mulige rådgivning og vejledning.

Derudover er der en række andre institutioner og instanser, som har bidraget til Streetmanagerforeningens arbejde igennem årerne.

2017

Streetmanagerforeningen har i sidste halvdel af 2017 samarbejdet med MadeByUs, som er et filmselskab. MadeByUs har besøgt klubben i Lundtoftegade for at følge de unge. Anstrengelserne bliver til en serie, der sendes på DR ULTRA i starten af 2018.

2016

I 2016 indgik Streetmanagerforeningen et samarbejde med Klubben i 43, Lundtoftegade. Streetmanagerforeningen har fået lov til at bruge klubbens lokaler til projektet Multicreative Studios, hvor de unge kan lave og indspille deres egen musik.

2015

I 2015 indgik foreningen Breathe SMART et samarbejde med Streetmanagerforeningen i forbindelse med Streetmanager -uddannelsen, så alle uddannede Streetmanagers får kendskab til og viden om vrede, destruktiv adfærd mv., som kan være vigtige værktøjer i arbejdet med kriminalitetstruede og kriminelle unge. Breathe SMART kan derudover hjælpe de unge som Streetmanagerne møder i deres arbejde, med at mestre vrede og aggressivitet, samt håndtere disse følelser på en mere konstruktiv måde.

Dette samarbejde er i april 2015 blandt andet blevet udvidet i forbindelse med et socialt projekt med Breathe smart, støttet af AKB og Socialministeriet, der implementeres i tre boligområder; Lundtoftegade, Titanparken og Tåstrupgård.

2014

I 2014 udvidede Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælp samarbejdet med Københavns jobcenter i forbindelse med deres nye tiltag, Fremskudt Indsats, som startede i Lundtoftegade i april 2014.

2013

I 2013 indgik Streetmanagerforeningen et samarbejde med Københavns jobcenter om, at de kunne henvise de unge, som var faldet ud af uddannelses- eller arbejdsmarkedet, var kriminelle, kriminalitetstruede, havde misbrugsproblemer m.v. til jobcentret, som så kan hjælpe de unge med blandt andet jobsøgning, ansøgning om kontanthjælp, enkeltydelser m.v. Kravet var blot, at de unge som Streetmanagerne henviste, havde adresse i Københavns kommune.

2012

I 2012 indgik Streetmanagerprojektet et samarbejde med ABK Lundtoftegade, som udover at støtte vores fodboldstævne to år i træk, også har stillet lokaler til rådighed for Streetmanagerprojektet og Den Sociale Retshjælp. Vi påbegyndte derudover også udviklingen af Streetmanageruddannelsen, hvilket betød, at vi indledte et samarbejde med blandt andet Bispebjerg hospitals afdeling for kønssygdomme, Center for Ludomani og Anti Doping Danmark for at få udarbejdet de første undervisningsmoduler.

2011

I 2011 indledte Streetmanagerprojektet et samarbejde med fritids- og ungdomsklubben Lunden. Medarbejderne i Lunden kunne henvise de unge, som de vurderede havde brug for juridisk rådgivning og/eller gældsrådgivning eller som havde andre problematikker, som fx arbejdsløshed, fravær i skolen, misbrugsproblemer m.v., som Streetmanagerne og Den Sociale Retshjælp kunne hjælpe de unge med at få styr på.

Dette samarbejde er i 2014 stadig aktuelt og Klub Lunden er stadigvæk en af Streetmanagernes samarbejdspartnere. Dog er der ikke ligeså mange i dag, der bliver henvist fra Lunden, som der var i 2011 og 2012, da vores Streetmanagere selv kender alle de unge i boligområdet og de unge efterhånden ved, hvem de kan gå til for at få hjælp. Muligheden for henvisning eksisterer dog fortsat og denne mulighed gælder også, hvis det fx vurderes, at en forælder har brug for rådgivning.