EN TAK TIL DEM DER STØTTER OS

Streetmanagerforeningen modtager løbende støtte og hjælp fra mange kanter i form af blandt andet frivillige, der donerer deres tid samt firmaer og offentlige myndigheder, der har doneret økonomisk støtte og/eller konkrete ting som fx computere, lån af lokaler etc. Denne opbakning og støtte er altafgørende for det arbejde, vi udfører hver dag.

Vi vil derfor gerne rette en stor og hjertefølt tak til alle vores nuværende såvel som kommende bidragsydere.

Vi ville ikke være, hvor vi er, uden jeres hjælp!

Derudover også en stor tak til de mange Juridiske Managere, Gældsmanagere og Sociale Managere fra Den Sociale Retshjælps Fond . De har igennem årene ydet en ekstraordinær indsats for at sikre de unge, som Streetmanagerne har mødt igennem deres arbejde og sørget for, at de har fået den rette hjælp.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne sige mange tak til de Streetmanagere, som igennem årene har været med til at udforme Streetmanagerne til, hvad det er i dag. Vi glæder os til at se, hvor langt projektet kan nå. Vi håber, at der i fremtiden vil være flere parter, som vil bidrage til vores projekt på forskellig vis.

2017

I 2017 skal der lyde en stor tak til de samarbejdspartnere, der har holdt ved Streetmanagers gennem årerne. En speciel tak skal lyde til Klubben i Lundtoftegade og AKB boligforening, som igen i år har støttet op om projektet.

2016

Klubben i 43 i Lundtoftegade støtter Streetmanagerforeningen ved at stille lokaler til rådighed, så Streetmanagerne har et sted, hvor de kan mødes og lave aktiviteter med de unge.

2015

Lejerbo støtter Streetmanagerforeningen ved at stille lokaler til rådighed i Aldersrogades beboerhus, så Streetmanagerne havde et sted at mødes med de unge.

2014

AKB i Lundtoftegade stiller forsat lokaler til rådighed for Streetmanagerne og Den Sociale Retshjælp, så Streetmanagerne har et sted at mødes med og uden de unge og Den Sociale Retshjælp kan fortsætte med at tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til de øvrige beboere i Lundtoftegade. Erhvervsakademiet har i maj 2014 doneret en bærbar computer, som Streetmanagerne og Den Sociale Retshjælp kan bruge i deres arbejde samt til den opsøgende retshjælp i Lundtoftegade hver torsdag mellem kl. 16.00 og kl. 18.00.

Derudover også en stor tak til de to multimediedesignere som i foråret 2014 har lavet et flot design til hjemmesiden, folderskabeloner m.v.

Hertil kommer også en stor tak til vores politiske konsulenter i henholdsvis efteråret 2013 og foråret 2014, som hjalp med udarbejdelsen af vores bandeundervisning, udarbejdede etiske regler med dertilhørende prøve, samt hjalp med teksten til Streetmanagerforeningens hjemmeside m.v.

2013

Den Sociale Retshjælp støtter Streetmanagerne økonomisk og stiller en medarbejder til rådighed i forbindelse med afholdelsen af to fodboldturneringer målrettet de unge i Lundtoftegade. AKB i Lundtoftegade stiller et lokale til rådighed for Streetmanagerne og Den Sociale Retshjælp, så Streetmanagerne har et sted at mødes med og uden de unge og Den Sociale Retshjælp har et fast sted at tilbyde gratis juridisk rådgivning og gældsrådgivning til de øvrige beboere i Lundtoftegade hver onsdag mellem kl. 16.00 – kl. 18.00.

2012

AKB Lundtoftegade støtter Streetmanagerprojektet økonomisk ved at donere penge til en fodboldturnering i Lundtoftegade. Den Sociale Retshjælp støtter Streetmanagerne økonomisk og stiller medarbejdere til rådighed i forbindelse med afholdelse af to fodboldturneringer målrettet de unge i Lundtoftegade.

2011

Bikuben fonden støtter Den Sociale Retshjælp økonomisk, hvilket blandt andet gjorde det muligt at påbegynde Streetmanagerprojektet i Lundtoftegade på Nørrebro. Den Sociale Retshjælp hjælper sammen med et par af de første Streetmanagere fra Aarhus en gruppe unge fra Lundtoftegade på Nørrebro med at starte Streetmanagerprojektet, som siden er blevet til Streetmanagerforeningen i 2013. Socialministeriet støtter Den Sociale Retshjælp økonomisk, hvilket nu gør det muligt også at følge op på de unge, som Streetmanagerne arbejder med i fængslerne og pensionerne samt sikre, at de får den gratis juridiske rådgivning og gældsrådgivning, som de har brug for. Ydermere giver Socialministeriets støtte mulighed for at fortsætte vores opsøgende arbejde i Lundtoftegade på Nørrebro.