POLITISK ARBEJDE

Streetmanagers har en mangeårig erfaring med kriminelle og kriminalitetstrude unge. Den vil vi naturligvis gerne dele ud af. Derfor henvender vi os til politikere og medier, når de sætter et emne på dagsordenen, der er relevant for vores målgruppe. Alle henvendelser er udarbejdet i samarbejde med Den Sociale Retshjælps Fond, som i sin tid startede Streetmanagerprojeket.

Derudover deltager vi jævnligt i møder med relevante interessenter, hvor vi diskuterer de kriminelle og kriminalitetstruede unge og deres behov samt hvordan Streetmanager kan være behjælpelig gennem vores arbejde. Du kan følge med i, hvem vi møder, og hvad vi diskuterer nedenfor.

2017 - Politisk arbejde

Bander og bandekriminalitet har fyldt meget i medierne i år 2017, og banderelaterede skyderier har ryddet forsiderne. Derfor har politikerne også været meget aktive i forhold til at komme med forslag til, hvordan vi får bugt med problemerne – og vi har været aktive i forhold til at dele vores erfaringer og meninger med dem.

Den 21. november var vi igen i Amsterdam for at snakke med folkene bag top 600. Denne gang for at sparre omkring, hvordan vi bedst kan rådgive de kriminelle om gæld, og hvordan dette kan hjælpe dem videre i deres liv.

Top 600 møde

Den 6. oktober var Sandy Madar, Direktør for Den Sociale Retshjælps Fond sammen med en repræsentant fra Streetmanagerforeningen og deres Forældrerådgivning i Amsterdam for at høre mere om erfaringerne med Top 600 og indgå et samarbejde hermed.

Top 600 er et program, som retter sig mod de 600 personer, som har begået mange højkriminalitetsforbrydelser de seneste år, dvs. de 600 personer, som vurderes til at være de mest kriminelle personer i Amsterdam. Det er hypotesen, at ved at få disse 600 personer ud af kriminalitet, så følger deres medløbere automatisk med. Personerne skal igennem et screeningsprogram og på baggrund heraf bliver forskellige indsatser igangsat.

Vil det hjælpe at straffe bandemedlemmer økonomisk?

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har foreslået at straffe bandemedlemmer økonomisk ved at trække dem i sociale ydelser. Streetmanagerforeningen og Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond mener ikke, at dette fremmer indsatsen mod bandekriminalitet.

Alle handlinger har konsekvenser – det har love også

Den Sociale Rethjælps Fond og Streetmanagerforeningen har på baggrund af regerings udspil til en ny reform mod ungdomskriminalitet, “Alle handlinger har konsekvenser”, udarbejdet en henvendelse, hvor vi redegører for de tiltag, vi finder uhensigtsmæssige.

I Justitsministeriets og Socialministeriets udspil til en ny reform mod ungdomskriminalitet fortælles en historie om “Peter”, og hvordan tiltagene hjælper Peter til en bedre fremtid. Den Sociale Retshjælps Fond og Streetmanagerforeningen har på denne baggrund udarbejdet to alternative historier om Peter,da vi mener, at der er flere veje, sådan en historie kan tage

Politisk henvendelse vedr. tvangsfjernelse af børn fra familier tilknyttet bandemiljøet

Trine Bramsen, Retsordfører for Socialdemokratiet, foreslog at børn, hvis familie var tilknyttet bandemiljøet skulle tvangsfjernes.

Politisk henvendelse vedr. initiativet om at straffe forældre tilknyttet bandemiljøet 

Integrations- og udlændingeministerens har stillet forslag om at forældre tilknyttet bandemiljøet skal straffes ved at trække dem i sociale ydelser. Læs Den Sociale Retshjælps Fonds og Streetmanagerforeningens mening herom samt hvilke elementer vi mener en fremtidig taskforce mod bandekriminalitet skal være opmærksom på.

Politisk henvendelse: regeringens nye task force bør indeholde rådgivende indsatser

Regeringen foreslår en ny task force, der skal finde løsninger på at holde unge ude af bandekriminalitet. Den Sociale Retshjælps Fond og Streetmanagerforeningen bakker op om dette initiativ, men mener også, at udspillet i høj grad mangler et fokus på at rådgive de unges forældre. Derfor har vi sendt en henvendelse til regeringen.  Vi ved af erfaring, at det er de nære netværk, som særligt kan holde unge fra at begå seriøs kriminalitet – og det bør regeringen hjælpe dem med.

2015 - Politisk arbejde

Henvendelse vedrørende zoneforbud/ ’En Ungdom Uden Kriminalitet’

Streetmanagerforeningen og Den Sociale Retshjælps Fond har skrevet en politisk henvendelse vedrørende regeringens nye udspil. ”En Ungdom Uden Kriminalitet”. Vi er i særdeleshed kritiske overfor zoneforbuddene, som vi mener rammer de unge på uhensigtsmæssig vis.

Henvendelse vedrørende ny ordning for sagsomkostninger i straffesager

Den Sociale Retshjælps Fond og Streetmanagerforeningen bifalder det fokus regeringen sætter på problematikken vedrørende gæld fra sagsomkostninger i straffesager, og problemstillingens konsekvenser for de dømtes muligheder for et kriminalitetsfrit liv efter endt afsoning gennem deres udspil “Mere tryghed i Danmark”. Vi er dog uforstående overfor dele af udspillet.

Henvendelse vedr. bandemedlemmers exit

I en rapport fra august 2014 fastslog justitsministeriet, at bandemedlemmer ikke har brug for hjælp fra myndigheder, når de forlader de kriminelle grupperinger. Denne påstand er Den Sociale Retshjælps Fond og Streetmanagerforeningen lodret uenige i.

2014 - Politisk arbejde

Møde med Socialstyrelsen

Mandag den 19. maj var Politisk Konsulent fra Den Sociale Retshjælps Fond, Camilla Johansen, Direktør Sandy Madar og formand for Streetmanagerforeningen Seth Sarpong til møde med Socialstyrelsen vedrørende projekt Streetmanagers. I mødet deltog også flere af Streetmanagerne selv. Her blev det diskuteret, hvordan projekt Streetmanagers kan hjælpe de kriminelle og kriminalitetstruede unge i de udsatte boligområder til en bedre fremtid. Socialstyrelsen var meget interesseret i projektet og vi glæder os til at se, hvor dialogen fører hen.