FORSKNING PÅ OMRÅDET

Der er en del forskning, som støtter op om de tanker, der lægger bag Streetmanagerforeningens arbejde. Grundlæggende viser det meste forskning, at man bør hjælpe udsatte unge frem for at straffe dem, hvis man er interesseret i, at de ikke kommer ind i kriminalitet.

Her har vi samlet et lille udpluk, som man med fordel kan læse, hvis man er interesseret i at vide mere om de forskningsbaserede grunde til, at Streetmanagerforeningen er en god idé:

For ung til at være kriminel, udgivet af Børnerådet i 2006:

  • Denne rapport beskriver, hvilke tiltag der virker, og hvilke der ikke gør, når man skal arbejde med unge kriminelle. Børnerådet kommer med en række anbefalinger til, hvor man bør sætte ind.

Ungdomskriminalitet, udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor i 2017:

  • Statistik over ungdomskriminalitet med fokus på de mest kriminelle unge samt omfanget og arten af deres kriminalitet. De unge karakteriseres igennem køn, alder, etnicitet, boligforhold, uddannelse, forældre m.v.

Hvad vi ved om udsatte unge, udgivet af Rockwool Fonden i 2017:

  • I denne rapport  gennemgås den historiske udvikling indenfor udsathed i den danske velfærdsstat. Det konkluderes, at det vil gavne os alle, hvis vi hjælper udsatte unge til en bedre tilværelse – både økonomisk og socialt.

Udredning til brug for Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet, udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor i 2009:

  • Denne udredning består af to dele. Del 1 er statistik inden for Ungdomskriminalitet, såsom art, omfang, udvikling og risikofaktorer. Del 2 handler om forebyggelse af ungdomskriminalitet. Her gennemgås en række projekter, og det evalueres, hvilke der virker, og hvilke der ikke virker.

Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere, udgivet af Justitsministeriets Forskningskontor i 2015:

  • Rapporten er en forskningsoversigt over de tiltag, man bruger verden over i forbindelse med resocialisering af kriminelle, f.eks. tiltag vedrørende arbejde og uddannelse, mentorprogrammer samt tiltag vedr. familien. For hvert tiltag konkluderes det, om det virker eller ej.

Gadeliv blandt unge mænd på Nørrebro, udgivet af Statens byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

  • Forskningsrapport om gadekulturen. Sociolog Hakan Kalkan har igennem en årrække studeret gadelivet blandt unge mænd fra etniske minoriteter på Nørrebro i København. Rapporten fremlægger hans observationer og giver et indblik i baggrunden for, at de unger bliver en del af gadekulturen.