I januar aftales det med AKB Lundtoftegade at de fortsat vil stille lokale til rådighed for Streetmanagerne og Den Sociale Retshjælp i hele 2013, så vi kan fortsætte vores rådgivning samt have et fast mødested.