Streetmanager

Streetmanagerne er udvalgte ressourcestærke unge fra udsatte boligområder i København og Aarhus, som alle har været igennem et uddannelsesforløb for at blive klædt ordentlig på til det arbejde, de udfører. Ydermere studerer flere af de unge i dag bl.a. jura og økonomi eller læser til socialrådgiver og pædagog, hvilket styrker deres kompetencer i arbejdet med de unge, som Streetmanagerprojektet henvender sig til. Alle Streetmanagere har derfor relevante kompetencer at bidrage med som f.eks. juridiske, sociale, ledelsesmæssige og økonomiske kompetencer foruden deres uundværlige viden om, indsigt i og adgang til målgruppen.

Alle Streetmanagerne kommer selv fra det boligområde, som de opererer i. De kender derfor lokalområdet, og ved hvordan hverdagen fungerer her.

De ressourcestærke unge Streetmanagers har enten selv eller kender nogle tæt på, som har været en tur igennem ”systemet” og kæmpet med de problemer, som andre unge slås med i dag. Grundet deres egne oplevelser har de altså forståelse for, hvad de unge går igennem og er klar til at give deres erfaringer videre. Streetmanagerne brænder for de unge; de ved, hvad de går igennem, og hvad det kræver at vende den kriminelle livsstil ryggen. Streetmanagerne har derfor den unikke viden, adgang og legitimitet, der kræves for at nå de kriminalitetstruede og kriminelle unge.

Hvad er en Streetmanager Junior?

Streetmanager Junior er en betegnelse for de unge mellem 16 og 20 år, som forventes at skulle overtage stillingerne som Streetmanagerne og Sportsmanagere i fremtiden. De er endnu ikke er gamle nok til at blive rigtige Streetmanagere og har ej heller kompetencerne til at rådgive og vejlede de unge om deres problemer, men de ønsker stadig at hjælpe Streetmanagerforeningen med deres arbejde. Dette gør de f.eks. ved at planlægge og deltage i de aktiviteter, som Streetmangerforeningen afholder.

Streetmanager Junior er altså et springbræt til at blive en rigtig Streetmanager – de unge får en dybegående indsigt i arbejdet og bliver dermed godt klædt på til at bestå Streetmanageruddannelsen og blive certificerede Streetmanagers, når de er gamle nok.

Formålet med ”Streetmanager Junior” er ydermere at fastholde de unge kriminalitetstruede i de udsatte boligområder på rette kurs ved at give dem noget ansvar, men også at anvende den uudnyttede ressource, som de 16-20 årige udgør. Junior-managerne har typisk nemmere ved at håndtere de helt unge (13-14-årige), end de ældre Streetmanagere har, og denne yngre del af målgruppen er vigtig at nå ud til, idet mange af dem endnu ikke befinder sig i det kriminelle miljø.

Hvad laver en Streetmanager?

Streetmanagerne yder opsøgende rådgivning indenfor flere områder, som de unge slås med i deres hverdag som fx misbrug af rusmidler, doping, ludomani m.v. samt sikrer, at de unge tilbydes behandling og hjælp til at komme ud af kriminalitet. Udover rådgivningen hjælper Streetmanagerne også de unge i processen fra sigtelse til eventuel afsoning. Dette kan indebære at hjælpe med at finde en advokat, sikre at de møder op til retsmøder samt hjælpe med praktiske ting i forbindelse med afsoning.

Derudover afholder Streetmanagerne aktiviteter. De har f.eks. tidligere afholdt fodboldstævner med stor succes. Her har Streetmanagerne mulighed for at snakke med de unge, rådgive dem og generelt bare oplyse om deres tilstedeværelse. Ydermere påtager Streetmanagerne sig opgaver som fodbolddommer, grillmester m.v., så de er en integreret del af aktiviteten.