Der er snart valg, og der skal stemmes. Dette gælder også for den del af befolkningen, som er indsatte, i en af kriminalforsorgens institutioner. Som indsat kan det være vanskeligt at danne sig et overblik over, hvad politikkere og politiske partier mener om forskellige emner, relateret til kriminalforsorgen. StreetmanagerFonden har derfor, i samarbejde med Den Sociale Retshjælps Fond.

Oversigten indeholder alle de opstillingberettigedes partiers holdninger til kriminelle udlændinge, kriminelle unge, hårdere straffe, bander, hårdere straffe, resocialisering og forebyggelse. Oversigten blev sendt til samtlige af kriminalforsorgens institutioner.

Oversigten er også tilgængelig under denne artikel.